กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกงานเทคนิค ณ ประเทศญี่ปุ่น

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกคนเข้าฝึกอบรบงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางองค์กร โดยช่วงเวลาของการฝึกงานนี้มี 2 ช่วง คือ 1 ปี (เลือกได้ทั้ง ชาย-หญิง) และ 3 ปี (ได้เฉพาะผู้ชาย) นั่นเองครับ

 

วุฒิการศึกษาผู้สมัครที่ผู้มอบทุนกำหนด

เพศชาย
– มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศนียบัตร
1.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล
2.) สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
3.) สาขาวิชาโลหะการ
4.) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ( ยกเว้น สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชางานสำรวจ )

เพศหญิง
– ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ไม่จำกัดสาขา)

 

aakkiaxv

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.) อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
2.) ไม่ได้เป็นบุคลต้องห้ามของประเทศญี่ปุ่น หรือเคยเข้าประเทศญี่ปุ่นแบบผิดกฏหมาย
3.) ไม่เคยเป็นผู้ได้รับทุนนี้มาก่อน หรือไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน
4.) สามารถผ่านการอบรมก่อนไปฝึกงานต่างประเทศได้
5.) สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมที่ไทย และระหว่างที่พำนักอยู่ต่างประเทศได้
6.) สายตาปกติ และไม่บอดสี
7.) มีความประพฤติดี
8.) ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางด้านร่างกาย
9.) เพศชายมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. และ หญิง ไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
10.) มีสุขภาพข็งแรง สมบูรณ์

 

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับ โดยต้องเตรียมเอกสารในการสมัครต่างๆ ดังนี้

1.) ประวัติส่วนตัว
2.) ใบสมัครสอบ
3.) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
4.) ใบรับรองแพทย์ (สายตา – ตาไม่บอดสี – สุขภาพดีแข็งแรง)
5.) ใบผ่านงาน (ในกรณีที่ผู้สมัครมี)
6.) สำเนาบัตรประชาชน
7.) สำเนาทะเบียนบ้าน
8.) หลักฐานการศึกษา
9.) หลักฐานการพ้นภาระรับราชการทหาร

 

mv0rqlda

 

ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนั้น  สามารถติดตามดูได้ที่นี่  และวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 6 สิงหาคม 2556… ยังพอมีเวลาอยู่ ถ้าใครสนใจก็รีบสมัครกันเลยนะครับ !

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...