Food Security Center มอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอก เรียนต่อประเทศเยอรมนี

Food Security Center แห่ง University of Hohenheim มอบทุนวิจัยระดับปริญญาเอกแก่นักศึกษาต่างชาติจำนวนทั้งหมด 13 ทุนด้วยกัน ซึ่งเราจะแบ่งทุนแต่ละประเภทออกไปได้ ดังนี้

 

Research Scholarships for visiting postdoctoral researchers
1.) South-North Research Scholarships 2014 ทุนสำหรับผู้ต้องการทำวิจัย ณ University of Hohenheim ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน (จำนวน 3 ทุน)
2.) South-South Research Scholarships 2014 ทุนสำหรับผู้ต้องการทำวิจัย ณ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานด้านวิจัย รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน (จำนวน 3 ทุน)

 

Ph.D. Sandwich Scholarships
1.) South-North Ph.D. Sandwich Scholarship 2014 ทุนวิจัยสําหรับผู้ต้องการทำวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (จำนวน 3 ทุน)
2.) South-South Ph.D. Sandwich Scholarship 2014 ทุนวิจัยสําหรับผู้ต้องการทำวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ณ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานด้านวิจัย รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา (จำนวน 4 ทุน)

 

1976yssu

 

เงื่อนไขผู้สมัคร
1.) ถือสัญชาติอยู่ในประเทศตามรายชื่อ OECD DAC
2.) มีผลการเรียนระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 2.5
3.) จบการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้วไม่เกิน 6 ปี
4.) จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เน้นเกี่ยวกับหัวข้อ Food Security หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
– Agricultural
– Nutritional
– Natural
– Economic
– Political Sciences

 

jd0izbdq

 

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเกี่ยวกับทุน ได้ที่นี่ หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมลล์ [email protected]  แทนได้เช่นกันครับ

 

ทุนนี้จะปิดรับสมัครภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2556 นี้นะครับ….. หากใครสนใจทนนี้ก็ขอเชิญชวนให้รีบสมัครกันเลยครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...