AFS รับสมัครเข้าค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ประเทศมาเลเซีย

โครงการ Asia-Europe Cross-Cultural Academy on Intercultural Experience เป็นโครงการค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นโดย AFS ประเทศมาเลเซีย ร่วมมือกับหลายองค์กร และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ครับ

 

เป้าหมายของโครงการนี้เพื่อให้เยาวชนจากประเทศในแถบเอเชีย และยุโรป ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความคิด และประเพณีซึ่งกันและกัน นอกจากนี้จะมีคอร์สเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่าง วันที่ 19 – 30 สิงหาคม 2556 ครับ

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปก่อน ไม่ว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมไปถึงค่าสมัคร ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าทัศนศึกษา จำนวน 6,000 ริงกิต (ประมาณ 60,000 บาท) ครับ

โดยหากผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการคัดเลือกขอรับทุน จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในภายหลังได้ประมาณ 44,000 บาท ครับ

 

AFS1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ

– อายุระหว่าง 18 – 35 ปี
– เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ปี
– สนใจหรือมีประสบการณ์ ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
– มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษดี

 

เงื่อนไขการสมัครขอรับทุน

– มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
– มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษดีมาก
– GPA 2 ปีล่าสุด ไม่น้อยกว่า 3.00
– มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นๆ
– หลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน

 

AFS2

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อน ๆ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการก่อนเพื่อขอทุน โดยไม่เสียค่าสมัครครับ และหากภายหลังไม่สามารถขอรับทุนได้ ก็สามารถยกเลิกโครงการได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยครับ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ ครับ

 

กำหนดการณ์ปิดรับสมัคร วันที่ 21 กรกฏาคม 2556 นี้ โดยสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สมัครเข้าร่วมโครงการ ครับ และหากเพื่อนๆต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...