เรียนฟรีมีเงินเดือนใช้ที่สิงคโปร์ กับ 240 ทุนโครงการ SINGA PhD Awards

The Singapore International Graduate Award ร่วมมือกับสถาบัน Technology & Research (A*STAR), Nanyang Technological University (NTU) และ National University of Singapore (NUS) มอบทุนที่มีชื่อว่า SINGA PhD Awards ครับ

 

SINGA PhD Awards เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก จำนวน 240 ทุน มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ในสาขาวิชา Sciences และ Engineering ปีการศึกษา 2557 ครับ

ทุน SINGA PhD Awards มีระยะเวลา 4 ปี โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน แถมยังมีค่าครองชีพเป็นเงินรายปีให้อีก 24,000 SGD หรือราว ๆ 576,000 บาทครับ

 

SING1

 

เงื่อนไขในการสมัครรับทุน
 – ไม่ได้มีสัญชาติสิงคโปร์)
 – มีผลการเรียนดี และมีผลงานทำวิจัย
 – มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษ
 – มีจดหมายรับรองจากอาจารย์ที่เคยศึกษาด้วย 2 ฉบับ

 

เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการสมัครขอทุน
 – สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
 – สำเนาผลการเรียน ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ ภาษาไทย 1 ฉบับ
 – สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองการจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่รอรับปริญญา
 – จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ
 – สำเนาผลคะแนน TOEFL / IELTS
 – สำเนาผลคะแนน SAT I & II / GRE / GATE
 – สำเนาใบประกาศ เกียรติบัตร หรือผลงานต่าง ๆ (ถ้ามี)
 – รายชื่อหนังสือ ที่เคยเขียน หรือร่วมเขียน และได้รับการตีพิมพ์ (ถ้ามี)
 – รายชื่อผลงานของตน ที่ได้รับการยื่นจดสิทธิบัตร (ถ้ามี)

 

SING2

 

ทางคณะกรรมการก็จะใช้ผลการเรียนของผู้สมัครเป็นเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วยจดหมายรับรองจากอาจารย์ แฟ้มผลงาน ความตั้งใจและความสามารถในการทำวิจัย และจากการสอบสัมภาษณ์ครับ

เพื่อนๆที่สนใจ สามารถสมัครโดยส่งเอกสารต่าง ๆ และใบสมัคร ได้ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 1 มกราคม 2557 ครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร ครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...