โครงการประกวดเรียงความภาษาไทย ชิงทุนเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น 1 ปี

Mainichi Academic Group ร่วมกับ East West Global Education Group มอบโอกาสทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่นให้กับทุกคนที่มีความสนใจ มอบทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น กับ East West Global Education Group เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็มครับ

สำหรับรายละเอียดของทุน ทุนนี้จะเป็นการแข่งขันเรียงความภาษาไทย เพิ่อชิงทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ ไทย – ญี่ปุ่นครับ

 

jap1

 

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน

 – มีสัญชาติไทย
 – มีอายุระหว่าง 18 – 26 ปี
 – กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 – ไม่อยู่ในจำพวกบุคคลต้องห้าม ที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่น
 – มีความสนใจในประเทศญี่ปุ่น และนำความรู้ที่ได้กลับมาใช้ประโยชน์ได้

ข้อปฏิบัติเมื่ออยู่ในฐานะนักเรียนทุน

 – ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นโดยเคร่งครัด 
 – ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาไทย และให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม
 – ทางผู้มอบทุนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาส่งตัวนักศึกษากลับในกรณีมีความประพฤติส่อในทางสร้างความเสื่อมเสียให้กับโครงการ
 – ทุนนี้ไม่มีเงื่อนไขในการชําระคืนใดๆทั้งสิ้น

 

jap2

 

ขั้นตอนการขอสมัครรับทุน

 – ขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันสอนภาษา Mainichi ทุกสาขา หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร 
 – ส่งใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ชุดนักเรียน นักศึกษา ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ได้ที่สถาบันสอนภาษา Mainichi ทุกสาขา หรือทาง Email ที่ [email protected] หรือ ทางไปรษณีย์ ที่ Mainichi Academic Group 989 อาคารสยามทาวเวอร์ชั้น 7 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม. 10330
 – ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท หรือโอนเข้าบัญชีของ  สถาบันสอนภาษา Mainichi

สามารถสมัครได้จนถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2556 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองที่ สถาบันสอนภาษา Mainichi ทุกสาขา หรือ โทร 0-2658-0555 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...