รัฐบาลโมร็อกโก มอบทุนแก่นักศึกษาไทย ปีการศึกษา 2556 – 2557

รัฐบาลโมร็อกโก มอบทุนการศึกษาทั้งหมด 15 ทุน เข้าเรียนต่อในทุกระดับปริญญาและทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557 โดยทุนนี้จะเป็นทุนเต็มจำนวน ซึ่งหลักสูตรส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นภาษาฝรั่งเศส หากผู้สมัครภาษาฝรั่งเศสไม่ดีพอ ต้องเข้าคอร์สเรียนภาษา 1 ปีครับ

 

เงื่อนไขในการสมัคร
 – ถือสัญชาติไทย
 – ทำการสมัครผ่านกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น
 – มีความรู้ในภาษาฝรั่งเศสและภาษาอาหรับ ดีเยี่ยม

 

moc1

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 – ใบสมัคร (เลือกลิ้งค์ใดลิ้งค์หนึ่ง Amci, Enssup หรือ Men)
 – สำเนาใบแสดงผลการเรียนและใบประกาศณียบัตร ที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากทางสถานศึกษา
 – ถ้าเป็นสถาบันเอกชน ให้แนบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 – ใบรับรองความประพฤติ ที่ได้รับรองจากสถาบันการศึกษา
 – สำเนาสูติบัตร
 – สำเนาพาสปอร์ต
 – รูปถ่ายสีขนาดเดียวกับในพาสปอร์ต จำนวน 3 รูป เขียนชื่อ – นามสกุลจริง พร้อมทั้งระบุสัญชาติ เป็นภาษาอังกฤษ หลังรูปทุกใบ
 – ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง

 

moc2

 

เอกสารเพิ่มเติม

 – ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนาใบประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถาบันการศึกษา และสำเนาวิทยานิพนธ์
 – ผู้สมัครในระดับปริญญาเอก ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ เอกสารเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 

เอกสารทุกอย่างต้องมี 2 ชุด คือเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด และภาษาอาหรับ 1 ชุด ครับ ผู้สมัครขอรับทุนต้องกรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือ และส่งเอกสารหลักฐานไปยัง สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยตรง ภายในวันที่ 26 กรกฏาคม 2556 ครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...