มหาวิทยาลัย IUHW ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนเรียนฟรีทุกปริญญา

International University of Health and Welfare ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาไทย รับทุนเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระดับปริญญาตรี โท และเอกครับ

โดยทุนนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ค่าเล่าเรียนทั้งหมด ค่าอุปกรณ์ทางการเรียน ค่าที่พักอาศัย ค่าครองชีพ ค่าเดินทาง แต่ค่าเครื่องบินจากไทยจ่ายเองนะครับ

 

สาขาวิชาต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครทุนครับ

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร4 ปี)
          – School of Health and Science
              – Nursing
              – Physical Theraphy
              – Occupation Theraphy
              – Speech and Hearing Sciences
              – Orthoptics and Visual Sciences
              – Radiological Sciences
          – School of Health and Welfare
              – Social Services and Healthcare Management

 

JP1

 

 ระดับปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี)
    – Health Sciences
    – Health and welfare และ Health Service Management
    – Clinical Phychology
    – Health and Bio-Pharmacy

 ระดับปริญญาเอก 
    – Health Sciences (หลักสูตร 3 ปี)
    – Medical and Biopharmaceutical Science (หลักสูตร 4 ปี)

 

เงื่อนไขในการสมัครรับทุน
 – มีสัญชาติไทย
 – ต้องการนำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศ
 – เรียนจบภาคบังคับ 12 ปีและมีผลการเรียนดีเยี่ยม
 – มีผลสอบภาษาญี่ปุ่น หรือเทียบเท่า Japanese Proficiency Test ในระดับ N2
 – มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

ซึ่งในระดับปริญญาตรี การเรียนการสอนจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ส่วนในระดับปริญญาโทและเอก มีบางหน่วยกิจที่สามารถเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้ครับ จึงจำเป็นที่ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ในภาษาญี่ปุ่น

 

JP2

 

เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร

 – ใบสมัคร
 – จดหมายแนะนำ (หากเป็นจดหมายแนะนำจากสถานฑูต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 – เรียงความภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ “Your motive to apply for the IUHW Fellowship” ความยาวไม่เกิน 800 คำ
 – ใบรับรองแพทย์
 – ผลการเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย
 – ใบแสดงผลการสอบทางภาษาญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยจะมีกำหนดการตรวจเอกสารต่าง ๆ และการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่น ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 นี้ ผู้สมัครควรส่งเอกสารทั้งหมดก่อนช่วงเวลานี้ครับ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ครับ

 

สำหรับรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมด เพื่อนๆสามารถติดต่อได้ที่

International University of Health and Welfare
Tokyo Office : International Affairs, Yoshihito Hattori / Fumihiko Kase, Responsible Clerk

Tel: 03-3475-5062 
Fax: 03-3475-5076

Email: [email protected]

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
อัพเดทเรื่องราวของสถาบัน และหลักสูตรที่น่าสนใจในต่างประเทศ พร้อมแนะนำเทคนิคใช้ชีวิตต่างแดนแบบเจ๋งๆ คอยติดตามได้เลย...

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...