สำนักงาน ก.พ. จับมือ กระทรวงสาธารณสุข มอบทุนเรียนฟรี ป.โท-ป.เอก ต่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มอบทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้แก่ข้าราชการเพื่อไปเรียนต่อในต่างประเทศ จำนวนรวมถึง 20 ทุนการศึกษา

schoalrship-thai1

โดยทุนที่มอบให้ แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆดังนี้
– สาขาพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท-เอก จำนวน 16 ทุน
– สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท-เอก จำนวน 2 ทุน
– สาขาทันตแพทย์ศาสตร์ ปริญญาโท-เอก จำนวน 1 ทุน
– สาขาเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท-เอก จำนวน 1 ทุน

ทาง ก.พ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายๆต่างที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด ตั้งแต่ดำเนินการขอวีซ่า เดินทางไปกลับ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพระหว่างศึกษาต่อ

 

schoalrship-thai2

 

ผู้ที่สนใจจะสมัครทุน กำหนดคุณสมบัติเอาไว้ดังนี้
– เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ถ้าไม่เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการดังกล่าวต้องให้ความยินยอมในการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนของผู้รับทุนไปเป็นของสถาบัน พระบรมราชชนก
– มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปศึกษาในต่างประเทศ

 

ใครที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  โดย ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครทุน ซึ่งจะระบุขั้นตอนการสมัคร และเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดไปศึกษาได้เลยครับ

 

schoalrship-thai4

 

ขอให้ชาว WeGoInter.com ที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้กันทุกคนนะครับ สู้ๆ ^^

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
เตรียมตัวไปเรียนต่อเมืองนอกกับ www.WeGoInter.com เว็บดีๆที่จะทำให้การเรียนไกลบ้าน เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว... :)

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...