วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับตรงรอบใหม่ สนใจสมัครกันได้เลย

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University International College เปิดรับตรงรอบใหม่แล้วในวันที่ 24 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556

 

mahidol

 

โดยสาขาที่เปิดรับระดับปริญญา มีหลักสูตรต่างๆดังนี้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(B.A.)
– การออกแบบนิเทศศิลป์
– กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (มี 3 สาขาวิชา ได้แก่ การผลิตสื่อภาพยนตร์ การผลิตสื่อโทรทัศน์ และการผลิตแอนิเมชัน)

– สังคมศาสตร์ (มี 2 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาระหว่างประเทศ และ เอเชียอาคเนย์ศึกษา)

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(B.B.A.)
– เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
– การเงิน
– ธุรกิจระหว่างประเทศ
– ระบบสารสนเทศ
– การตลาด
– การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

 

mahidol2

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(B.Sc.)
– คณิตศาสตร์ประยุกต์
– วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– เคมี
– วิทยาการคอมพิวเตอร์
– วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
– ฟิสิกส์

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(B.Eng.)
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

mahidol3

 

ใครที่สนใจจะสมัครเรียน สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ช่องทางต่างๆดังนี้
เว็บไซต์ http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=258
โทร 02-441-5090 ต่อ 1327, 1124, 1245
อีเมล์: [email protected]
Facebook: http://www.facebook.com/mahidol.inter

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE
เตรียมตัวไปเรียนต่อเมืองนอกกับ www.WeGoInter.com เว็บดีๆที่จะทำให้การเรียนไกลบ้าน เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว... :)

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...