KGSP Graduate Program 2014

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี มอบทุนแบบเต็มจำนวนปริญญาโทและเอก เรียนต่อเกาหลีใต้

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี มอบทุนแบบเต็มจำนวนปริญญาโทและเอก เรียนต่อเกาหลีใต้

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี มอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 13 ทุน ในโครงการ KGSP Graduate Program 2014 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557 ครับ   ผู้ที่ได้รับทุนจะได้เงินสนับสนุนครอบคลุมค่าคอร์สเรียนปรับภาษาเกาหลี 1 ปี รวมไปถึงค่าเดินทางโดยสายการบิน  ค่าตั้งรกราก ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าทำวิจัย ค่าประกันสุขภาพ ตลอดระยะเวลาการรับทุนเลยครับ     ทุนแบ่งเป็น... »