สอบพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เอาข่าวดีๆมาฝากน้องๆ ที่กำลังหาช่องทางเรียนต่อกันอีกแล้วจ้า ตอนนี้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังเปิดรับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลอยู่ในขณะนี้     ผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ – จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า – อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี – น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ... »