ติดต่อลงโฆษณา

ติดต่อลงโฆษณา/ประชาสัมพันธ์

ประณิธิ วงศ์คำจันทร์ (บูม)
E-mail : jerogame@hotmail.com
โทร. 093 264 4313, 087 566 4560

 

wego-ads wego-ads2 wego-ads3 wego-ads4