ทุนปริญญาตรี

University of Birmingham สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านเคมี

University of Birmingham สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านเคมี

University of Birmingham สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับสาขาวิชาทางด้านเคมี โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมในส่วนของเค่าเล่าเรียน โดยมีมูลค่าทุนการศึกษาละ 2,000 ปอนด์ครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – มีความสามารถในด้านนี้  – เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ  – สามารถจ่ายเงินค่าส่วนต่างที่เหลือได้   ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารสำคัญในการสมัครแบบออนไลน์ โดยจะมีกำหนดการในการปิดร... »

Uppsala University สวีเดน มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน ป.ตรี-โท ในทุกสาขาวิชา

Uppsala University สวีเดน มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน ป.ตรี-โท ในทุกสาขาวิชา

Uppsala University ประเทศสวีเดน มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี-โท สำหรับทุกๆ สาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมเฉพาะในส่วนของค่าเล่าเรียนเท่านั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ผู้สมัครต้องทำการรับผิดชอบด้วยตนเองครับ สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนและสาขาวิชาต่างๆ ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัคร  – มีผลการเรียนที่ดี  – มีความเชี่ยวชาญทางด้านภ... »

Griffith University ออสเตรเลีย มอบทุนปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์

Griffith University ออสเตรเลีย มอบทุนปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร์

Griffith University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาด้านเภสัชศาสตร์ มูลค่า 4,000 เหรียญออสเตรเลีย ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนครับ       คุณสมบัติที่ผู้มอบทุนกำหนด  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่เปิดสอนเท่านั้น และมีผลการเรียนดี   – ห้ามเป็นชาวออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ และสมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น  – มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา   เพื่อน ๆ ที่สนใจสา... »

Curtin University ออสเตรเลีย มอบทุนหลากหลายมูลค่า ในระดับปริญญาตรี – โท

Curtin University ออสเตรเลีย มอบทุนหลากหลายมูลค่า ในระดับปริญญาตรี – โท

Curtin University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี – โท ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนหลายทุนด้วยกัน มูลค่าตั้งแต่ส่วนลดค่าเล่าเรียน 25 เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึงมูลค่าสูงสุด 10,000 เหรียญออสเตรเลียครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่กำหนดได้ก่อนและไม่ได้รับทุนอื่นๆ อยู่  – จบ ป.ตรี ด้วยผลการเรียนที่ดี สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น ... »

Murdoch University ออสเตรเลีย มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ป.ตรี-โท ทุกสาขา

Murdoch University ออสเตรเลีย มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ป.ตรี-โท ทุกสาขา

Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษานระดับปริญญาตรี-โท ในทุกๆ สาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งหมด 30 ทุนด้วยกัน เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนทุนการศึกษาละ 5,000 เหรียญครับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม       คุณสมบัติของผู้สมัคร – เป็นนักศึกษาต่างชาติ – สมัครเข้าเรียนได้ – รักษาผล... »

University of Dundee สกอตแลนด์ มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาตรี – โท

University of Dundee สกอตแลนด์ มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาตรี – โท

University of Dundee ประเทศสกอตแลนด์ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับทุกๆ สาขาวิชาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแต่ละทุนจะเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 3,000 ปอนด์ต่อปีครับ สามารถดุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้และสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม     คุณสมบัติของผู้สมัคร  – สมัครเข้าเรียนในระดับที่กำหนดเท่านั้น  – เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ คือไม่ได้เป... »

Griffith University ออสเตรเลีย มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาตรี

Griffith University ออสเตรเลีย มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาตรี

Griffith University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ โดยจะมีมูลค่า 7,000 เหรียญออสเตรเลีย ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนครับ       คุณสมบัติที่ผู้มอบทุนกำหนด  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่เปิดสอนเท่านั้น และมีผลการเรียนดี   – ห้ามเป็นชาวออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ และสมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น  – มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา   เพื่อน ๆ ที... »

King’s College London มอบทุนปริญญาตรีด้านกฎหมายกว่า 30 ทุน

King’s College London มอบทุนปริญญาตรีด้านกฎหมายกว่า 30 ทุน

King’s College London มอบทุนการศึกษา Dickson Poon scholarship เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สำหรับทุกๆ สาขาวิชาด้านกฎหมาย  จำนวน 30 ทุนด้วยกัน มูลค่าทุนการศึกษาละ 5,000 ปอนด์ครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้ และสมัครเข้าเรียนได้แล้ว  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด  – ไม่จำเป็นต้องรับทุนนี้ทุนเดียว   เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษา... »

University of Technology Sydney มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาตรี

University of Technology Sydney มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนปริญญาตรี

University of Technology Sydney มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจะเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่า 5,000 เหรียญออสเตรเลียครับ       คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นนักศึกษาจากประเทศใดก็ได้ แต่ห้ามเป็นชาวออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์  – มีผลการเรียนที่ดี และมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดี สมัครเข้าเรียนต่อแบบเต็มเวลาเท่านั้น  – ไม่ได้รับทุนการศ... »

University of South Australia มอบทุนปริญญาตรี-โท ครอบคลุมค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง

University of South Australia มอบทุนปริญญาตรี-โท ครอบคลุมค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง

University of South Australia มอบทุนการศึกษา เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและโท จำนวน 20 ทุน ซึ่งผู้สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดก็ได้ โดยทุนจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนจำนวนครึ่งหนึ่งครับ     คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน – สามารถเข้าเรียนในประเทศออสเตรเลียได้ และผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน มี IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 – ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่   ทุนนี้ไม่มีกำหนดการปิดรับสมัครที่... »


Page 2 of 411234»