ทุนระยะสั้น ทุนแลกเปลี่ยน

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS ประเทศไทย) จัดโครงการเพื่อการการเรียนรู้ด้านภาษา...

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส...

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) รับสมัครเยาวชนเพื่อแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี...

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ได้เปิดให้นักศึกษาไทยได้สมัครชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Japanese Studies...

เรื่องน่าสนใจในเว็บ...

ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษานี้ห้ามพลาด...