ทุนระยะสั้น ทุนแลกเปลี่ยน

The El-Hibri Foundation สหรัฐอเมริกา มอบทุนการทำวิจัยหรือประกาศนียบัตร

The El-Hibri Foundation สหรัฐอเมริกา มอบทุนการทำวิจัยหรือประกาศนียบัตร

The El-Hibri Foundation สหรัฐอเมริกา มอบทุนการทำวิจัยหรือประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาทางด้าน Peace Education และ Conflict Transformation ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนจ้า โดยจะมีมุลค่า 5,000 เหรียญครับ   สาขาวิชาที่เปิดให้รับทุน – Peace Education – Conflict Transformation คุณสมบัติของผู้สมัคร  – เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้  – สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่... »

Fujitsu มอบทุนการศึกษา Fujitsu Scholarship สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Global Leaders for Innovation and Knowledge ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มิถุนายน 2558

Fujitsu มอบทุนการศึกษา Fujitsu Scholarship สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Global Leaders for Innovation and Knowledge ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มิถุนายน 2558

Fujitsu มอบทุนการศึกษา Fujitsu Scholarship สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Global Leaders for Innovation and Knowledge ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มิถุนายน 2558 ครับ   ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน รวมไปถึงค่าครองชีพตลอดระยะเวลาโครงการ และค่าตั๋วเครื่องบินครับ ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเองครับ คุณสมบัติของผู้สมัคร  – จบปริญญา... »

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ระหว่างวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557 นี้

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ระหว่างวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557 นี้

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนแก่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2.0 ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557 นี้ครับ     ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสาร ระหว่างประเทศ ค่าที่พักและอาหาร ค่าเดินทางในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องรับผิดชอบด้วยตนเองครับ   ในส่วนของเกณฑ์ในการคัดเลือกนั้นก็คือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน... »

กระทรวงศึกษามอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป 2015 DUO-Thailand Fellowship Programme

กระทรวงศึกษามอบทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป 2015 DUO-Thailand Fellowship Programme

กระทรวงศึกษาของประเทศไทย มอบทุนการศึกษา 2015 DUO-Thailand Fellowship Programme สำหรับผู้ที่ต้องการไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ยุโรป โดยไปเป็นคู่ครับ   สำหรับเพื่อนๆ ให้ทำการส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครทั้งหมด ไปที่มหาวิทยาลัยของไทยในเครือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใน วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ครับ     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Jittree Klumpong el: +66 2 610 5463 Fax: +66... »

University of Victoria ประเทศแคนาดา มอบทุนสำหรับเยี่ยมชม Centre for Studies in Religion and Society ของมหาวิทยาลัย

University of Victoria ประเทศแคนาดา มอบทุนสำหรับเยี่ยมชม Centre for Studies in Religion and Society ของมหาวิทยาลัย

University of Victoria ประเทศแคนาดา เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สมัครชิงทุนการศึกษา เพื่อเข้าร่วมศูนย์วิจัยกับ Centre for Studies in Religion and Society ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษานี้ครับ   โดยทุนการศึกษานี้จะมีเข้ามาทุกปี 4 – 6 ทุนครับ ครอบคลุมระยะเวลา 3 – 12 เดือน โดยจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ของทางสถาบันมากมาย     สาขาวิชาที่เปิดให้รับทุนเยี่ยมชม – Ethics – Health –... »

รัฐบาลออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาระดับนานาชาติ “Endeavour” ประจำปีการศึกษา 2558

รัฐบาลออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาระดับนานาชาติ “Endeavour” ประจำปีการศึกษา 2558

รัฐบาลออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้คนไทย สมัครชิงทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นทุนที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติเลยครับ   ทุนการศึกษานี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Australia Awards) มีจุดมั่งหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการศึกษา และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับภูมิภาคนี้     เมื่อปีที... »

เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครรับทุนเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557 ที่ประเทศญี่ปุ่น

เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครรับทุนเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557 ที่ประเทศญี่ปุ่น

 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท) เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สมัครชิงทุนเพื่อเข้าร่วม โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557   สำหรับทุนโครงการนี้จะมีจำนวนสำหรับ 29 คน โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมด ไม่รวมค่าตรวจร่างกาย ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านประกันสุขภาพ ในกรณีที่ผู้ส... »

AFS จัดโครงการเพื่อการการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปี 2557

AFS จัดโครงการเพื่อการการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปี 2557

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS ประเทศไทย) จัดโครงการเพื่อการการเรียนรู้ด้านภาษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพื่อไปศึกษาและพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษาครับ     โดยจุดประสงค์ของโครงการ ก็เพื่อการสร้างความเข้าใจและการอย่รู่วมกัน ทั้งในด้านการใช้ทักษะ ค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างลง... »

สท. เปิดให้ผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่ญี่ปุ่น

สท. เปิดให้ผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่ญี่ปุ่น

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สมัครรับทุนเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น – อาเซียน และกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ     สำหรับโครงการนี้ จะรับผู้สมัครจำนวนเพียง 22 คนเท่านั้น แบ่งเป็น ผู้สมัครทั่วไป 16 คน และผู้สมัครที่เป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน  6 คน โดยโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26... »

UNAOC เปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมนา UNAOC – EF Summer School ที่ New York

UNAOC เปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมนา UNAOC – EF Summer School ที่ New York

EF Education First และ The United Nations Alliance of Civilizations เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกที่สนใจ ได้สมัครเข้าร่วมงานสัมนา UNAOC – EF Summer School ที่ New York, USA เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งจะเริ่มวันที่ 16 สิงหาคม 2557 นี้ครับ     เยาวชนไทยที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั๋วเครื่องบิน ที่พัก อาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังจะได้ทัวร์... »


Page 1 of 6123»