ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

การถามทิศทางและการบอกทาง เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ แต่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเส้นทางและการเดินทางที่สะดวก เพื่อให้ผู้ถามไม่สับสนหรือหลงเส้นทาง...

ต่อจากคราวที่แล้ว เราได้เสนอคำศัพท์เกี่ยวกับน้ำให้คุณได้นำไปเรียนรู้และใช้ในสถานการณ์ต่างๆ (อ่านได้ที่ :...

หากกำลังส่งอีเมลสำคัญและกระตือรือร้นที่ต้องการคำตอบ ก่อนจะลงท้ายในอีเมลว่า “I...

ไม่ว่าจะไม่ชอบหรือไม่ถนัด เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน...

Modal Verbs หรือกริยาช่วยที่เราพอจะคุ้นหน้าคุ้นตาจากคำจำพวก...

เรื่องน่าสนใจในเว็บ...

ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษานี้ห้ามพลาด...