Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนปริญญาตรีในทุกสาขา

Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกๆ สาขาวิชาที่เปิดสอน จำนวน 2 ทุนด้วยกัน โดยจะมีมูลค่าทุนการศึกษาละ 5,000 เหรียญออสเตรเลียครับ

 

Macquarie University

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - จบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี
 - เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้
 - เคยร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ
 - มีศักยภาพความเป็นผู้นำสูง
 - มีผลการเรียนดี
 - สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

สามารถทำการสมัครกันได้แบบออนไลน์เลยที่ ทำการสมัคร โดยจะมีกำหนดการณ์ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments