5 อาชีพในฝันของเด็กๆแต่ละประเทศ จาก 4 ประเทศกลุ่มอาเซียน

Adecco บริษัทจัดหางาน ได้ทำการสำรวจ อาชีพในฝันของเด็กๆ ในประเทศไทยและอีก 3 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ เวียดนาม

 

สำหรับกลุ่มที่ทำการสำรวจจะเป็นเด็กในวัย 7-14 ปี ไปดูกันดีกว่าครับว่า อาชีพในฝัน ของเด็กๆแต่ละประเทศจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

 

job2

 

 

5 อาชีพในฝันของเด็กไทย 
1. แพทย์
2. วิศวกร
3. ตำรวจ
4. นักธุรกิจ
5. ครู

 

5 อาชีพในฝันของเด็กสิงคโปร์
1. เจ้านาย
2. ครู
3. ซุปเปอร์ฮีโร่
4. แพทย์
5. สัตว์แพทย์ / ประธานบริษัท / ตำรวจ

 

5 อาชีพในฝันของเด็กมาเลเซีย
1. แพทย์
2. ครู
3. นักธุรกิจ
4. ตำรวจ
5. ศิลปิน

 

5 อาชีพในฝันของเด็กเวียดนาม 
1. แพทย์
2. ครู
3. นักธุรกิจ
4. ศิลปิน
5. ตำรวจ และ นักวิทยาศาสตร์

 

เป็นที่น่าสนใจว่า เด็กเกือบทุกชาติให้ความสนใจกับ อาชีพแพทย์ เป็นอย่างมาก และอาชีพแพทย์คือ 1 ใน 7 สาขาอาชีพที่จะเปิดให้เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยอาชีพดังต่อไปนี้ครับ

- Engineering Services วิศวกร
- Nursing Services พยาบาล
- Architectural Services สถาปนิก
- Surveying Qualifications การสำรวจ
- Accountancy Services นักบัญชี
- Dental Practitioners ทันตแพทย์
- Medical Practitioners แพทย์

ข้อมูลจาก: eduzonesadecco

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply