Institute for Pure and Applied Mathematics สหรัฐฯ มอบทุนหลังจบปริญญาตรี

Institute for Pure and Applied Mathematics (IPAM) สหรัฐอเมริกา มอบทุนการทำวิจัยหลังการเรียนในระดับปริญญาตรี เป็นระยะเวลา 9 อาทิตย์ สำหรับสาขาวิชาที่ทางสถาบันเปิดสอนอยู่ ครอบคลุมในส่วนของค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าที่พักอาศัย และมีค่าครองชีพให้ราวๆ 3,000 เหรียญ

 

IPAM

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 - ควรจบการศึกษามาจากสาขาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์
 - เป้นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้
 - มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ

 

สนใจสามารถทำการสมัครกันได้ที่ ทำการสมัคร ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply