University of St Andrews สหราชอาณาจักร มอบทุนปริญญาตรี ในทุกๆสาขาวิชา

University of St Andrews สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในทุกๆ สาขาวิชาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2558  โดยมีจำนวนจำกัดเท่านั้น มูลค่า 4,000 ปอนด์ต่อปี

สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

University-of-St-Andrews

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี
 - สมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ และได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนก่อนขอทุน
 - ไม่เปิดให้สมัครในสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ
 - มีทักษะทางภาษาอังกฤษ

 

ทั้งนี้คณะกรรมการจะตัดสินผู้สมัครจากความต้องการทางทุนทรัพย์ของผู้สมัครนะครับ โดยจะปิดรับสมัครใน วันที่ 20 มีนาคม 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครขอรับทุนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply