University of Melbourne ออสเตรเลีย มอบทุนเรียนต่อสาขาวิชาไหนก็ได้กว่า 50 ทุน

University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในทุกๆ สาขาวิชา โดยจะมีทั้งหมด 50 ทุนด้วยกัน แบ่เป็น 3 ระดับคือ ได้รับ 10,000 เหรียญออสเตรเลีย ได้รับการดเว้นค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง และอันดับสุดท้ายคือได้รับการงดเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนครับ

 

Melbourne

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - มีผลการเรียนที่ดีมากในระดับมัธยมศึกษา
 - มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ
 - สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีเท่านั้น
 - เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ

 

ทั้งนี้เพื่อนๆที่สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ ก็จะได้รับการพิจารณาให้เข้ารับทุนเลยครับผม มีกำหนดการณ์ในการปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply