NASF สหรัฐอเมริกา มอบทุนเรียนปริญญาตรีและโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเคมี

National Association for Surface Finishing (NASF) สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเคมี ประจำปีการศึกษา 2558 ครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนจำนวน 1,500 เหรียญ หรือราวๆ 4-5 หมื่นบาทครับ

 

nasf

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่จำกัดสัญชาติ
 - เป็นนักศึกษาใหม่
 - จบการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 - สามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
 - มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.3

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครกันได้ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply