Birmingham Law School สหราชอาณาจักร มอบทุนเรียนต่อกฎหมายหลักสูตรป.โท 1 ปี

Birmingham Law School สหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านกฏหมายหลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยจะมีมูค่าทุนละ 3,000 ปอนด์ หรือราวๆ 150,000 บาทครับ

 

bls

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - สามารถรักษาระดับผลการเรียนให้ดีตลอดการรับทุน
 - สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ 
 - สามารถเข้าเรียนในเดือนกันยายนของปี 2558 ได้
 - มีทักษะและเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ

 

ทั้งนี้คณะกรรมการใช้เกณฑ์ตัดสินจากผลการเรียนและความขาดแคลนทางทุนทรัพย์ครับ สนใจสามารถทำการสมัครได้โดยส่งเอกสารการสมัครไปที่ Law-LLB@bham.ac.uk ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply