Getty Foundation สหรัฐอเมริกา มอบทุนเต็มจำนวนร่วมทำวิจัยร่วมกับทางสถาบัน

Getty Foundation สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาเพื่อทำงานวิจัยร่วมกับทางสถาบันในหัวข้อที่ทางสถาบันกำลังจัดทำกันอยู่ ประจำปีการศึกษา 2558 ครับ

 

โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าครองชีพปีละกว่า 30,000 เหรียญ หรือราวๆ 9 แสนบาท และมีค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ ให้ผู้ร่วมทำวิจัยด้วยนะครับ

 

Scholarship

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่ได้กำลังทำงานอยู่ในองค์กรที่เป็นเครือข่ายกับทางสถาบัน
 - มีผลการเรียนที่ดี
 - สามารถทำวิจัย และเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ ที่ทางสถาบันกำหนดขึ้นมาในแต่ละปีได้
 - มีความสามารถในการทำวิจัย
 - มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
- ไม่จำกัดสัญชาติ

 

ผู้ที่สนใจสามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน 2557 - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษา

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply