American University สหรัฐอเมริกา มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี ในทุกๆสาขาวิชาที่เปิดสอน

American University มอบทุนการศึกษาปริญญาตรีในทุกๆสาขาวิชา จำนวนเพียงแค่ 1 ทุนเท่านั้น โดยจะครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก รวมถึงค่าเดินทางโดยสารทางเครื่องบิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

AU

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกัน
 - เพิ่งจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาใหม่ๆ 
 - ไม่เคยเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมาก่อน
 - มีคะแนน IELTS ไม่ตำกว่า 7.0 หรือ TOEFL ไม่ตำกว่า 600
 - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.8
 - มีจิตอาสา ความเป็นผู้นำ

 

สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้อย่างละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply