University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท ด้านบริหารและกฏหมาย

University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการทำวิจัยในระดับปริญญาโท ในคณะบริหารและหลักสูตร LLM สำหรับสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านกฏหมาย ประจำปีการศึกษา 2558

 

un1

 

สำหรับทุนการศึกษานี้มีจำนวนทั้งหมด 3 ทุน เปิดให้กับเฉพาะนักศึกษาชาวต่างชาติเท่านั้น และจะมอบให้เป็นทุนการศึกษารายปี โดยจะมีมูลค่าราวๆ ปีละ 5,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 160,000 บาทครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ และทางด้านกฏหมาย
 - สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลา
 - ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น

 

un2

 

เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครกันได้ที่ ทำการสมัคร  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply