SIM Global Education ประเทศสิงคโปร์ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในทุกๆสาขาวิชา

SIM Global Education ประเทศสิงคโปร์ มอบทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในทุกๆ สาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่กำหนดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

sim1

 

ทุนการศึกษานี้จะมอบให้ทุกๆ ปีจำนวนกว่า 35 ทุนด้วยกัน ซึ่งจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด รวมไปถึงค่าสอบต่างๆ ค่าอุปกรณ์ทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ทางมหาลัยเห็นสมควรครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี
 - มีประวัติเคยทำงานด้านจิตอาสากับทางชุมชน
 - มีความเป็นผู้นำสูง
 - สามาถสื่อสารกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้ดี
 - เป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศ

 

sim2

 

สามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน ของทุกๆ ปี โดยต้องสมัครเข้าเรียนให้ได้ก่อนสมัครขอรับทุนนะครับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้และวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply