รัฐบาลประเทศจีนมอบทุน ปริญญาตรี โท และฝึกอบรมที่ Chongqing Technology & Business University

รัฐบาลประเทศจีน มอบทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรฝึกอบรม ในทุกๆ สาขาวิชาที่ Chongqing Technology & Business University เปิดสอนครับ

 

ทุนการศึกษานี้จะเป็นทุนบางส่วนเท่านั้นโดยจะมอบเงินรายปี ซึ่งในแต่ละระดับนั้นจะมีมูลค่าแตกต่างกันครับ และผู้สมัครเองก็ต้องรักษาระดับผลการเรียนเพื่อที่จะได้ต่อสัญญาทุนในปีถัดไป

 

ctbu1

 

มูลค่าของทุน
- ระดับปริญญาตรี 5,000 – 17,000 หยวนต่อปี
- ระดับปริญญาโท 6,500 – 20,000 หยวนต่อปี
- ฝึกอบรม / ฝึกงาน 4,000 – 13,000 หยวนต่อปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - มีอายุต่ำกว่า 40 ปี
 - ไม่ได้ถือสัญชาติจีน
 - มีความประพฤติดี
 - ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น กับทางรัฐบาลประเทศจีน

 

ctbu2

 

เพื่อนๆที่สนใจสามารถทำการสมัครได้ทั้งแบบไปรษณีย์และอีเมลล์ โดยส่งไปได้โดยตรงที่  International Cooperation and Exchange Office of CTBU ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply