Monash University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรีด้านเภสัชกรรม

Monash University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านวิชา Pharmacy และ Pharmaceutical Science ประจำปีการศึกษา 2557 นี้เลยครับ

 

MU1

 

โดยทุนการศึกษานี้มีจำนวนทั้งหมด 4 ทุนเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ทุนค่าเล่าเรียน 50 เปอร์เซ็นต์ 2 ทุน และ ทุนเป็นค่าเล่าเรียน 25 เปอร์เซ็นต์ อีก 2 ทุนครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ
 - สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด
 - สามารถขอวีซ่านักเรียนเพื่อเข้าเรียนในประเทศออสเตรเลียได้
 - มีทักษะทางภาษาอังกฤษ

 

MU2

 

ทั้งนี้คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครจากผลการเรียนโดยตรงครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถสมัครได้ ภายในวันที่ 11 กรกฏาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครอย่างละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply