รัฐบาลประเทศมาซีโดเนีย มอบทุนเต็มจำนวน เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

กระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งประเทศมาซีโดเนีย ประการศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกๆ สาขาวิชา โดยผู้สมัครสามารถเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยไหนก็ได้ ในประเทศมาซีโดเนีย

 

mn2

 

ทุนการศึกษามีจำนวนทั้งหมด 15 ทุนด้วยกัน ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมด รวมไปถึงค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พักอาศัย ค่าเรียนภาษามาซีโดเนีย ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

อย่างไรก็ตาม ผู้มอบทุนมีเงื่อนไขว่า ผู้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลคะแนนให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจด้วย จึงจะสามารถต่อสัญญาทุนได้ในปีต่อไปครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเป็นอย่างน้อย
 - สามารถออกค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบินขาเข้าประเทศมาซีโดเนียได้
 - มีอายุไม่เกิน 30 ปี
 - มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษ

 

mn1

 

เพื่อนๆที่สนใจ สามารถสมัครได้โดยส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ biljana.zafirovska@mon.gov.mk จนถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2557 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครขอรับทุนได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply