University of London มอบทุนเรียนต่อปริญญาโทและเอก เพื่อเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ

University of London มอบทุนแก่ผู้ที่สนใจจะเรียนต่อด้าน Japanese Religions ที่เปิดสอนโดย The School of Oriental and Africa Studies ของทางมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ครับ

 

lon1

 

ระยะเวลาของทุนจะครอบคลุมเพียง 1 ปีเท่านั้น มีมูลค่า 4,000 ปอนด์ หรือประมาณ 220,000 บาทครับ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกินนี้ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - มีผลการเรียนที่ผ่านมาดี
 - สามารถสมัครเข้าเรียนในสาขาที่กำหนดให้ได้ก่อนสมัครรับทุน
 - ไม่ได้กำลังศึกษาอยู่กับทางมหาวิทยาลัย
 - ไม่จำกัดสัญชาติ
- สมัครเรียนแบบ Full Time หรือ Part Time

 

lon2

 

สามารถสมัครรับทุนโดยกรอกใบสมัครทุนแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้แบบละเอียดได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม และ รายละเอียดการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply