Grenoble Institute of Technology Foundation มอบทุนปริญญาโทและเอก เรียนต่อที่ฝรั่งเศส

The Grenoble Institute of Technology Foundation ประเทศฝรั่งเศส เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ สมัครชิงทุนการศึกษาเรียนดี มูลค่าภาคเรียนละ 5,000 ยูโร หรือประมาณ 220,000 บาท เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในทุกๆสาขาวิชาที่เปิดสอนครับ

 

เพื่อนๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

fff1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - อายุไม่เกิน 28 ปี
- ไม่จำกัดสัญชาติ

 - นักศึกษาจาก สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
 - ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สมัครเลือกรับทุน
 - มีความสามารถทางภาษา และมีผลทดสอบ TOEFL TOEIC หรือผลคะแนนอื่น ๆ โดยจะต้องมีผลทดสอบ TOEFL 79 IBT หรือเทียบเท่า

 

สำหรับทุนการศึกษานี้ก็จะคัดเลือกผู้สมัครจากผลการเรียนที่ผ่านมาครับ รวมไปถึงจดหมายแนะนำจากอาจารย์ และผลงานเชิงวิชาการของผู้สมัคร แนะนำผู้สมัครควรเข้าคอร์สเพื่อเรียนภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานก่อนเข้ารับทุน เพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันครับ

 

fff2

 

เพื่อนๆที่สนใจ สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ โดยจะมีกำหนดการณ์ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply