5 มหาวิทยาลัยไทย ติด 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยในกลุ่ม FTSE Group

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดเผย ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ประจำปี 2014 ของสำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศอังกฤษ Times Higher Education

 

huhu1

 

โดยการจัดอันดับนี้ เป็นการสำรวจกลุ่มประเทศใน FTSE Group ครับ เป็นกลุ่มประเทศที่ถูกจับตามองถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

และจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ครั้งนี้ พบว่า มีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยรวม 5 แห่ง ติดอยู่ในการจัดอันดับในกลุ่ม 100 มหาวิทยาลัยแรกของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ดังนี้ครับ

 

huhu2

 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 29

- มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 52

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 82

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 86

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 89

 

huhu3

 

โดยในการจัดอันดับนี้ ได้ใช้ตัวชี้วัดปกติของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประกอบด้วย การสอน งานวิจัย การอ้างถึงผลงานทางวิชาการ รายได้จากภาคอุตสาหกรรม และสายตาจากนานาชาติที่มองมหาวิทยาลัย มาใช้ในการประเมินผลครับ

 

ที่มา: มติชน

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply