รัฐบาลสิงคโปร์ มอบทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ออกค่าใช้จ่ายให้หมดทุกอย่าง

รัฐบาลสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาที่มีชื่อว่า ASEAN Scholarship เป็นทุนในระดับมัธยมศึกษา และในระดับเตรียมเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีครับ

 

sin1

 

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มจำนวนซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้ทั้งหมด ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ และยังมีค่าครองชีพให้รายปีให้อีกด้วยครับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

Secondary Three Scholarships ทุนเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบการศึกษา ที่ประเทศสิงคโปร์
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 หรือ 2 – 3 และสอบปลายภาคเสร็จแล้ว
- มีเกรดเฉลี่ยที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.00
- หากมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

sin2

 

Pre-University One Scholarships เป็นทุนเรียนต่อในระดับเตรียมมหาวิทยาลัย เป็นจำนวน 2 ปี ที่ประเทศสิงคโปร์
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 หรือ 4 – 5 และสอบปลายภาคเสร็จแล้ว
- มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
- หากมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 - ใบ Transcript ย้อนหลัง 2 ปี
 - สำเนาบัตรประชาชน
 - สำเนาสูติบัตร
 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

 

sin3

 

โดยเเอกสารทั้งหมดต้องภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องมีเอกสารภาษาไทยแนบไว้เพื่อยืนยันอีกด้วย น้องๆที่สนใจ สามารถสมัครได้ใน วันที่ 14 มีนาคม 2557 – 2 พฤษภาคม 2557 สามารถสมัครได้ทั้งแบบออนไลน์ และแบบไปรษณีย์ครับรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่อยู่ที่ต้องส่งสมัครทางไปรษณีย์

Ministry of Education School Placement & Scholarships Branch
Level 3, Podium Block 1 
North Buona Vista Drive 
Singapore 138675

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply