การบินไทย เปิดรับสมัครนักบินในโครงการ “ก้าวสู่เส้นทางนักบิน กับการบินไทย” ปีการศึกษา 2557

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนักบินในโครงการ ก้าวสู่เส้นทางนักบิน กับการบินไทย ประจำปี 2557 ประเภทบุคคลทั่วไป สำหรับเพื่อนๆที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักบินครับ

 

tha1

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

สำหรับผู้จบปริญญาตรี
- ชายไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
- ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
- พ้นพันธะทางทหาร
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- สุขภาพดี สายตาดี
- ไม่มีประวัติอาชญากรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

tha2

 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
- ชายไทยอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- เกรดเฉลี่ยนสะสม (GPA) 2.50 ขึ้นไป
- ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
- พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
- พ้นพันธะทางทหาร
- สุขภาพดี สายตาดี
- กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ณ สถาบันดังนี้
   - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   - มหาวิทยาลัยมหิดล
   - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
   - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

tha3

 

สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.tgpilotrecruitment.com ได้ตั้งแต่ วันที่ 1-18 เมษายน 2557 ครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply