Gonzaga University ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนปริญญาตรีในทุกๆสาขาวิชา

Gonzaga University จากประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้สมัครชิงทุนการศึกษา ในโครงการ Merit Scholarships fot International Students เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กับทางมหาวิทยาลัยครับ

 

gon1

 

สำหรับมูลค่าของทุนนั้นกำหนดไว้ตั้งแต่ 3,000-15,500 เหรียญ หรือประมาณ 150,000-460,000 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางการเรียนของผู้สมัครเองครับ

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนคือจะต้องไม่ถือสัญชาติอเมริกันครับ นอกจากนี้ยังต้องผ่านการสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะมีสิทธิ์ดำเนินการสมัครขอทุนได้ครับ

 

gon2

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนและรับทุนการศึกษา
- สมัครผ่านระบบ Online Application ได้ที่ commonapp.org
- จ่ายค่าสมัคร 50 เหรียญ คลิกที่นี่ 
- ส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป
- ผลสอบ SAT 500 คะแนนขึ้นไป
- เรียงความและผลงานกิจกรรมที่ผ่านมา
- ผลการเรียนระดับมัธยมปลาย เป็นภาษาอังกฤษ
- จดหมายรับรองจากโรงเรียน 1 ฉบับ จดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอน 1 ฉบับ
- สำเนา Passport

 

gon3

 

เอกสารทั้งหมดให้ส่งไปที่
Gonzaga University
Office of Admission
502 E. Boone Avenue
Spokane, WA 99258

 

สำหรับกำหนดการณ์ปิดรับสมัครทุนการศึกษานั้นไม่ได้ระบุเอาไว้ โดยอาจจะเปิดรับจนกว่าจะได้ครบตามจำนวนที่ต้องการ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.gonzaga.edu หรือติดต่อทางมหาวิทยาลัยโดยตรงผ่านอีเมลล์ isss@gonzaga.edu

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply