สถานทูตญี่ปุ่น มอบทุนแลกเปลี่ยน Japanese Studies Students เรียนญี่ปุ่น 1 ปี

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ได้เปิดให้นักศึกษาไทยได้สมัครชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Japanese Studies Students เป็นเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2014 – กันยายน 2015 ครับ

 

จุดประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษาไทยไปเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น โดยโครงการนี้จะเปิดให้สมัครทุกปี ปีละประมาณ 6 ทุน โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมตลอดโครงการครับ

 

japan1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
- มีสัญชาติไทย
- อายุ 18-29 ปี
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หรือ 3
- เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก

 

japan2

 

เพื่อนๆที่สนใจทุนนี้สามารถสมัครได้ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2014 เท่านั้น ที่สถานทูตญี่ปุ่นครับ โดยจะมีการสอบข้อเขียน ภาษาญี่ปุ่นใน วันที่ 9 มีนาคม 2014 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 มีนาคม 2014 ครับ

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ th.emb-japan.go.jp ในส่วนของทุนญี่ปุ่นศึกษา หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2696-3000, 0-2696-3004 สอบถามเรื่องทุนญี่ปุ่นศึกษาครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply