ลองมาชม ‘แผนพัฒนาประเทศสิงคโปร์ 2013′ ดูแล้วรู้เลยว่าทำไมประเทศนี้เจริญมาก

ประเทศสิงคโปร์ ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยในส่วนของการพัฒนาบ้านเมืองนั้นก็ทำอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนงานและสามารถดำเนินการตามแผนงานนั้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ปกติแล้วผังแม่บทการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ จะออกเป็นแนวทางระยะกลางประมาณ 10-15 ปี และมีการทบทวนทุกๆ 5 ปี ว่าสามารถทำตามได้หรือไม่ อย่างล่าสุดจากปี 2003 2008 และก็ออกฉบับล่าสุดในปี 2013 ออกมา

 

singapore

 

โดยแผนพัฒนาปี 2013 นี้จะเน้นใน 6 ด้าน ได้แก่…

- Housing สร้างบ้านและที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี รักษืสิ่งแวดล้อม

- Economy แบ่งเขตเศรษฐกิจอย่างชัดเจน สร้างที่ทำงานไม่ให้ไกลจากแหล่งอยู่อาศัยนัก

- Recreation พัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียว แหล่งผ่อนคลายของประชากร

- Identity รักษามรดกทรงวัฒนธรรม คงเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมไว้

- Transport เน้นการขนส่งคมนาคม ให้ระบบสาธารณะเข้าถึงสะดวกขึ้น

- Public Spaces เพิ่มพื้นที่ส่วนกลางในการทำกิจกรรม พบปะ พูดคุยของประชากร

 

singapore2

 

การดำเนินการตามแผนการดังกล่าว จะเน้นออกแบบให้ประชาชนนั้นใช้รถยนต์น้อยที่สุด สร้างสวนสาธารณะ ทางเดินขนาดใหญ่ เส้นทางจักรยาน ส่งเสริมระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้น

 

นอกจากนี้ยังเตรียมสร้างอาคารห้างสรรพสินค้าใต้ดิน อาคารจอดรถใต้ดิน สำนักงานอาคารแห่งใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ซึ่งมีอย่างน้อยนิดให้มากที่สุด และทุกๆอาคารที่สร้างจะต้องอยู่ในแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเอง….

ที่มา: bloggang

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply