ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนเรียนฟรีปริญญาโทในต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบโอกาสให้คนไทยได้มีโอกาสไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุนครับ เพื่อศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือประเทศที่กำหนด

 

ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด แถมยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆให้ระหว่างที่เรียนต่อด้วย เพียงแต่ผู้ที่จบมาจะต้องทำงานใช้ทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เท่าของที่ได้รับทุน

bank1

 

ประเภทของทุน
- ทุนการศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ Mechatronic (เน้นด้าน Automation and Maintenance) ต้องจบสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเมคาโทรนิก
- ทุนการศึกษาวิศวกรรมเคมี หรือ Nano -Technology ต้องจบวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์เคมี
- ทุนการศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ต้องจบวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล

bank2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
- ถือสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะจบในปีนี้
- มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00
- ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ภายในไม่เกิน 1 ปีหลังจากได้รับทุน
- คุณสมบัติอื่นๆ เช่น มีศีลธรรมดี ไม่เคยต้องโทษจำคุก ไม่ได้เป็นโรคต้องห้าม ตามที่โครงการพิจารณา

bank3

 

เพื่อนๆที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทุน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียด สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2014 ครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply