University of Leicester มอบ 4 ทุนการศึกษา เรียนต่อปริญญาโทด้านภาษาอังกฤษ

University of Leicester จากประเทศอังกฤษ เปิดให้รับสมัครทุนที่มีชื่อว่า Master Scholarships in English 2014 จำนวน 4 ทุน ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยทุนจะมีมูลค่าประมาณ 2,000 ปอนด์ เพื่อเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนครับ

 

ul1

 

สาขาวิชาที่เปิดให้ทุน 
- English Studies,
- English Language and Linguistics
- Modern Literature (and Creative Writing)
- Victorian Studies
- Distance Learning English Language
- Linguistics

 

ul2

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม
- มีผลการเรียนดี ประวัติดี พร้อมกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ต้องสมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษาเดือนกันยายน 2014

 

ul3

 

นอกจากนี้ผู้ที่จะสมัครต้องเขียนเรียงความประมาณ 1,000 คำ แสดงเหตุผลและแรงจูงใจที่อยากจะเข้าเรียนต่อในสาขานั้นๆ พร้อมทั้งเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น จดหมายแนะนำจากอาจารย์ 2 ฉบับ รวมถึงเกียรติบัตรต่างๆ

 

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถสมัครได้ั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2014  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply