Heinrich Böll Foundation มอบทุนเรียนปริญญาโทฟรี มีเงินเดือน ที่เยอรมนี

The Heinrich Böll Foundation ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนสันติภาพ และส่งเสริมความสัมพันธ์ของนานาชาติ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในทุกๆมหาวิทยาลัยครับ ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องหลักสูตร

 

โดยทุนการศึกษานี้จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อปริญญาโท รวมไปถึงเงินเดือนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวมูลค่าเดือนละ 850 ยูโรครับ

 

gm1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
- ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยเยอรมนี
- ต้องเป็นหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาเยอรมันเท่านั้น
- มีความรู้ภาษาเยอรมัน
- มีผลการเรียนดีเยี่ยม
- เคยมีส่วนร่วมด้านการเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

 

gm2

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครรับทุน
- ใบสมัคร
- ใบแสดงผลการเรียน (เทียบเกรดให้เป็นแบบเยอรมัน)
- ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี
- ผลการทดสอบภาษาเยอรมัน
- เรียงความบอกเหตุผลที่เราเหมาะสมกับการรับทุน
- เอกสารรับรองจากอาจารย์ และเอกสารรับรองจากบุคคลอื่น เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราเคยมีส่วนร่วม คลิกดูรูปแบบ
- เอกสารแสดงความมีส่วนร่วมกับเรื่องการเมือง สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
- เอกสารตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันในเยอรมนี

 

gm3

 

เอกสารทั้งหมดที่เขียนเองต้องเขียนด้วยภาษาเยอรมันเท่านั้น สำหรับเอกสารอื่นๆที่ออกมาจากสถาบัน หรือเอกสารรับรอง ถ้าเป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาเยอรมันด้วย แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่ต้องแปลครับ

 

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจ สามารถสมัครได้จนถึง วันที่ 1 มีนาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ stipendium.boell.de และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ boell.de ครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply