รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุน MEXT Scholarship เปิดโอกาสให้ครูไทย ไปประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนที่มีชื่อว่า Monbukagakusho : MEXT Scholarship ซึ่งเป็นทุนวิชาชีพครู จุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูไทย ได้มีโอกาสไปเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ในญี่ปุ่นครับ

 

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่มอบให้นั้นยังไม่มีการเปิดเผยครับ แต่ก็พอจะคาดได้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดโครงการ รวมไปถึงค่าครองชีพและค่าเดินทางไปกลับด้วยครับ

 

jp1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
- ถือสัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตปกติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
- เป็นครูในสถาบันการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- ครูภาษาญี่ปุ่น สามารถใช้เกรดปริญญาตรี 2.5 ยื่นสมัครได้
- สามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบชีวิตและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นได้

jp2

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมรูปถ่าย 4.5×3.5 ซม. จำนวน 3 รูป
- ใบเกรดภาษาอังกฤษตัวจริง
- สำเนาใบปริญญาบัตร
- คำแปลใบปริญญาบัตร

 

สำหรับผู้ที่สนใจทุนนี้สามารถสมัครได้เลยครับ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ mext.go.jp ครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply