มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัล ‘มหาลัยสีเขียวรักษ์สิ่งแวดล้อม’ อันดับหนึ่งของไทย

กผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2013 ซึ่งมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียเป็นผู้จัดทำ ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันดับ 31 ของโลก

โดยการจัดอันดับครั้งนี้ จะพิจาณาจากเกณฑ์ต่างๆ 6 ด้าน ได้แก่ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และการศึกษา

 

mahidol green university (1) mahidol green university (2)

 

ถ้าเทียบกับเฉพาะในประเทศไทยแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับหนึ่ง โดยมีมหาวิทยาลัยต่างๆติดเข้ามาดังนี้
- มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 36)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ 39 )
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อันดับที่ 49)
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 50)
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อันดับที่ 53)
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ 56)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ 68)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับที่ 75)
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อันดับที่ 77 )
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อันดับที่ 194)

ที่มา: manager

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply