The University of Kent มอบทุนวิจัยในสหราชอาณาจักร ประจำปี 2557

The University of Kent มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครอบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยจำนวน 100 ทุน สำหรับผู้ที่ต้องการทำวิจัยในสหราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2557 ครับ

 

ukt1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

 - ไม่จำกัดสัญชาติ
 - จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป หรือจบปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 - ไม่ได้อยู่ในระหว่างรับทุนอื่น
 - เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

 

ukt2

 

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถสมัครแบบออนไลน์เลยนะครับ โดยกำหนดการณ์ในการรับสมัครต้องสอบถามกับเจ้าพนักงานกันโดยตรงเลยครับ

รายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดสอน รายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครขอรับทุน รายละเอียดเพิ่มเติมละวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply