เปิดรับสมัครครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา 3 สัปดาห์

โครงการแลกเปลี่ยนสพฐ.-รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นระยะเวลา  3 สัปดาห์ครับ

ผู้สมัครจะต้องอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนรัฐบาลในสังกัด สพฐ. เท่านั้นครับ โดยโรงเรียนสามารถเสนอชื่อครูควบคู่กันไปได้เลย แต่ไม่สามารถเสนอชื่อเฉพาะครูอย่างเดียวได้ครับ

 

wis3

 

โรงเรียนที่ต้องการส่งรายชื่อต้องมีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งดังนี้
 -  มีผลงานโดดเด่นทางวิชาการ  โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  หรือคณิตศาสตร์
 - โรงเรียนเปิดสอนโปรแกรม EP  หรือ  Mini EP  
 - มีศักยภาพที่จะดำเนินงานร่วมกับ โรงเรียนของรัฐวิสคอนซิน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 - มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการด้านต่าง ๆ เช่น  การจัดรายการดูงาน  ประสานงานต่าง ๆการจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย  สนับสนุนบุคลากรช่วยงานโครงการ  และอื่น ๆ
 - เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎ/ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 

wis2

 

คุณสมบัติของนักเรียน
 - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ป. 5 – ม. 5 ในปีการศึกษา 2556
 - มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 - มีความสามารถด้านนาฏศิลป์หรือการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม
 - สามารถเดินทางไปเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์
 - ได้รับการยินยอมจากบิดามารดา
 - ผู้ปกครองต้องสามารถรับผิดชอบค่าเดนทาง ราว ๆ 85,000  บาท
 - นักเรียนที่สมัครต้องได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากโรงเรียน โดยต้องมีหนักสือเป็นลายลักษณ์อักษร

 

wis1

 

คุณสมบัติของครู
 - เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์หรือคณิต และรับราชการมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 - มีทักษะใช้ภาษาอังกฤษ
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 - มีสุขภาพแข็งแรง  หากเป็นสตรีจะต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
 - มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
 - มีความสามารถด้านนาฏศิลป์หรือการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม
 - สามารถเดินทางเข้าร่วมโครงการที่สหรัฐอเมริกา 3 สัปดาห์
 - เป็นครูแกนนำในการดำเนินกิจกรรมของโครงการในรุ่นต่อ ๆ ไป และสามารถดูแลนักเรียนได้
 - สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบต่าง ๆ ราว ๆ 25,000 – 35,000 บาท
 - ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากโรงเรียน พร้อมกับการเสนอชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่งานธุรการของโรงเรียนตนเองได้เลยครับ

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply