The University of Cambridge มอบทุนวิจัย-อบรม ที่ประเทศอังกฤษ

The University of Cambridge มอบทุนการศึกษาจำนวนกว่า 80 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเป็นทุนสำหรับการทำวิจัยและอบรมเพื่อปูทางสู่การเรียนในระดับปริญญาเอก ในทุกๆสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนครับ

ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด รวมไปถึงค่าครองชีพครับ โดยจะมีระยะเวลาของทุนสูงสุดถึง 3 ปีครับ

 

UC1

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 - ไม่ได้ถือสัญชาติในสหราชอาณาจักร
 - สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
 - สมัครเข้าเรียนแบบ full time เท่านั้น
 - มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าเกียรตินิยมอันดับ 2

 

UC3

 

ทางคณะกรรมการจะตัดสินจากความสามารถที่โดดเด่นของผู้สมัครครับ สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจสามารถทำการสมัครแบบออนไลน์ได้ภายใน วันที่ 3 ธันวาคม 2556 ครับ

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครแบบละเอียด
รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply