Curtin University เจ้าเก่า มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี ที่ออสเตรเลีย

Curtin University เจ้าเก่า มอบทุน Go Global Community Development Scholarships จำนวน 26 ทุน สำหรับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีครับ โดยทุนมีมูลค่าทั้งสิ้น 2,000 AUD ครับ

 

CU11

 

มาดูสาขาวิชาที่เปิดให้รับทุนกันครับ
 - Occupational Therapy
 - Physiotherapy 
 - Speech Pathology 
 - Nursing and Midwifery 
 - Pharmacy
 - Health Promotion and Exercise
 - Sports and Rehabilitation Science

 

คุณสมบัติผู้รับทุน
 - เป็นผู้ที่มีความต้องการทางการเงิน
 - สมัครเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยแบบ full time หรือ part time แล้ว
 - มีความประพฤติดี
- มีความสนใจในสาขาวิชาที่สมัครเข้ารับทุน

 

CU22

 

โดยทางคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนของผู้สมัครครับ

 

เพื่อนที่สนใจทุน Go Global Community Development โดยแนบเอกสารประกอบการขอทุนและส่งเอกสารการสมัครได้ทางไปรษณีย์ได้ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2556 นี้ครับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนและวิธีการสมัคร

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply