สพฐ. เปิดรับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน YFU ปี 2557-2558

สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน มอบทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน YFU ประจำปี 2557-2558 จำนวน 3 ทุน ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมัน และประเทศออสเตรียครับ

 

ระยะเวลาของโครงการ
 - ญี่ปุ่น จำนวน 1 คน ระหว่างเดือนมีนาคม 2557 – มกราคม 2558 
 - เยอรมนี จำนวน 1 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558
 - ออสเตรีย จำนวน 1 คน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 – มิถุนายน 2558

 

YFU2

 

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
 - สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 - ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 - กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 – ม.5 ในโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - GPA มากกว่า 3.00 และไม่เคยติด 0
 - ผู้สมัครประเทศญี่ปุ่น ต้องเกิดระหว่างวันที่ 2 เม.ย. 2540 – 1 เม.ย. 2542
 - ผู้สมัครประเทศเยอรมัน ต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2539 – 1 ส.ค. 2542
 - ผู้สมัครประเทศออสเตรีย ต้องเกิดระหว่างวันที่ 30 ส.ค. 2540 – 31 ก.ค. 2542
 - มีความสนใจในด้าน ภาษา และวัฒนธรรม ของประเทศที่ตนเลือกสมัคร
 - ไม่เคยได้รับทุนแลกเปลี่ยน หรือเรียนต่างประเทศมาก่อน

 

YFU1

 

ขั้นตอนการสมัคร
 - โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทำการเสนอชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพียง 2 คนเท่านั้น ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โดยอิงวันที่บนตราประทับของไปรษณีย์
 - ทางโรงเรียนต้องทำการเสนอชื่อและใบสมัครที่ติดรูปถ่าย ส่งโทรสารไปที่ 02 – 2814940
 - ทางโรงเรียนส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

 

ส่งเอกสารไปที่
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply