ก.พ. มอบทุนข้าราชการ เรียนต่อปริญญาโท – เอก ประเทศจีน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดโอกาศให้ข้าราชการและบุคลากรสมัครรับทุนจำนวน 2 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ Graduate University of Chinese Academy of Science (GUCAS) ประเทศจีนครับ โดยทุนนี้จะเป็นทุนเต็มจำนวนครับ

 

CHI1

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 - เป็นข้าราชการหรือบุคลากรในภาครัฐสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีอายุงานครบ 2 ปีเต็มเท่านั้น
 - มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
 - เป็นผู้มีศีลธรรม และความประพฤติดี เสียสละ รับผิดชอบ
 - เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสม และมีความสามารถเพียงพอ

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 - ทุนสำหรับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่า 2.75 และอายุไม่เกิน 40 ปี
 - ทุนสำหรับปริญญาโท – เอก ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่า 2.75 และอายุไม่เกิน 35 ปี
 - ทุนสำหรับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่า 3.50 และอายุไม่เกิน 40 ปี

 

CHI2

 

ข้อผูกมัดของทุน

 - เมื่อจบการศึกษา ต้องกลับมารับราชการกับหน่วยงานต้นสังกัด ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน มิเช่นนั้นจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับทั้งหมด และยังต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวเป็นค่าปรับอีกด้วย

 

ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เวปไซต์หลักของสำนักงาน ก.พ. และยื่นใบสมัครคัดเลือกได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต้องให้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดวัน เวลารับสมัครคัดเลือกครับ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์หลัก ก.พ.  หรือโทร 0-2547-1000

 

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply