สำนักงาน ก.พ. เปิดมอบทุนเรียนนอก ระดับปริญญาโท-เอก ทุกสาขาวิชารวม 22 ทุน

สำนักงาน ก.พ. มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับเรียนต่อสาขาวิชาในต่างประเทศ ซึ่งจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด รวมทั้งมีค่าครองชีพให้อีกด้วยจนเรียนจบ จำนวน 22 ทุนการศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดให้ทุนมีหลากหลายสาขา ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/Scholar2556/AdYut55.pdf

 

scholarship-thai2

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ได้แก่
- เป็นผู้สมัครสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
- ทำงานรับราชการ อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีความรู้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในต่างแดน

 

คุณสมบัติเฉพาะ ทางสำงาน ก.พ. กำหนดไว้ดังนี้
- ผู้สมัครทุนปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนปริญญาตรี 2.75 ขึ้นไป
- ผู้สมัครทุนปริญญาเอก ต้องมีผลการเรียนปริญญาโท 3.00 ขึ้นไป

เปิดรับสมัครทุนนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ใครที่สนใจก็ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดทั้งหมดไปศึกษา และทำการสมัครได้เลยครับ….

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply