สมาคมวิทยาศาสตร์ ชวนประกวดโครงงานวิทย์ ชิงทุนทัศนศึกษาในประเทศเกาหลีใต้

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” โดยผู้ชนะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลทัศนศึกษาในประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย

 

science-korea

 

โครงงานที่ส่งจะต้องเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การลดมลพิเษ การรีไซเคิล การสร้างสิ่งประดิษญ์ทดแทนสิ่งเดิม การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตพอเพียง นำเสนอในรูปแบบการสำรวจ ทดลอง หรือสิ่งประดิษฐ์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
- เป็นนักเรียนชั้นป. 4-6 ในโรงเรียนทั่วประเทศ ทีมละ 2-3 คน
- มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1-3 คนต่อ 1 โครงาน
- แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 6 โครงงาน
- จะต้องไม่คัดลอกมาจากโครงงานของผู้อื่น

 

science-korea2

 

รางวัลของผู้ที่ชนะเลิศในตำแหน่ง Excellent Innovation by True Innovation  
- โอกาสศึกษาดูงานในประเทศเกาหลีใต้ สำหรับนักเรียน 3 คนและครู 1 คน
- เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล
- การสนับสนุน ให้คำปรึกษา ต่อยอดองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดได้ทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 5 กรกฎาคม 2556 สมัครกันได้เลยครับ

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ....

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply